T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bitlis Tatvan İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

Birgül SAKA - Kütüphane Müdür Vekili (Kütüphaneci)

Özgül YÜZGEÇ DAY - Kütüphaneci

Erhan MARHAN - Memur

Cuma Ali TÜZER- İdari Büro Görevlisi

Abdurrezzak TÜMEN
- İşçi

Ayhan ÖZDOĞAN- İşçi

Asef İLCİ - İşçi

Hidayet ASLAN  - İşçi

Übeydullah DEMİR- İşçi